Bases genèriques dels concursos i sortejos dels programes de Flaixbac

OBJECTE

Convocar i organitzar concursos i sortejos amb el lliurament dels premis que es detallin en cada ocasió mitjançant la participació dels oients a través de trucades telefòniques, missatges SMS o qualsevol altre sistema com internet o mitjans interactius que es puguin establir als mitjans habilitats a aquest efecte i que l’emissora determinarà per a cada concurs i dins dels terminis que s’especifiquen més endavant.

PARTICIPANTS

En funció del tipus de concurs i a les bases específiques es determinarà l’edat mínima per poder participar, en el seu defecte, podrà participar-hi qualsevol persona major d’edat que ho vulgui, sense més limitacions que l’acceptació i el compliment de les bases específiques de cada concurs.

No podran participar en aquest concurs les persones que estiguin vinculades al Grup Flaix, ja sigui mitjançant relació laboral o mercantil, ni les empreses que pertanyin al seu grup, ja sigui directament o indirectament, ni els seus familiars fins a tercer grau.

No podran participar en aquest concurs les persones que hagin guanyat en qualsevol altre concurs organitzat pel Grup Flaix a qualsevol dels seus mitjans i independentment de quin hagi estat el premi si no han transcorregut 15 dies entre els dos concursos. En el cas que es detecti que un guanyador previ torna a guanyar sense haver transcorregut aquest marge de 15 dies, el Grup Flaix li retirarà el premi del segon concurs i l’assignarà en funció de l’especificitat de cada concurs.

DESENVOLUPAMENT

Les persones que vulguin participar en el sorteig i/o concurs hauran de procedir segons s’indiqui per a cada cas a través de l’emissora, trucant al número de telèfon que s’estableixi o enviant un missatge SMS al número corresponent o amb qualsevol altre sistema que es formalitzi en el moment oportú.

Els participants han de saber que les trucades als telèfons 90X, en aquest cas 902 42 70 70 que té assignat Flaixbac, són trucades de tarificació especial, es a dir, no són trucades gratuites, tenint un cost equivalent a les trucades provincials. Aquest cost s'incrementa si la trucada es fa des d'un telèfon mòbil arribant a costos que oscil·len de 0,50€ fins a 2,50€. Per a més informació podeu consultar l'Agència Catalana de Consum o el link que tot seguit us facilitem:

http://consum.gencat.cat/web/.content/temes_de_consum/tarifacio_addicional.pdf

En cas que el concurs i/o sorteig requereixi l’acceptació o la resposta immediata del guanyador i no sigui possible contactar amb ell en el moment de fer públic el resultat, es considerarà que el guanyador ha perdut tots els drets i es tornarà a posar en marxa el mecanisme del concurs i/o sorteig per establir un altre guanyador, sense que el primer pugui reclamar cap mena de compensació.

PREMIS

El guanyador rebrà el premi anunciat en cadascun dels concursos i/o sortejos. En cap cas el premi es podrà canviar, modificar, compensar o cedir a un tercer, menys en el cas que hi hagi acord entre el guanyador i el Grup Flaix.

El guanyador s’haurà de fer càrrec dels impostos que puguin derivar del premi, d’acord amb la normativa fiscal vigent. (Art.75.2.c del Reglament de l’Impost de la Renta de les Persones Físiques)

El premi es recollirà a la seu del Grup Flaix o s’enviarà al domicili del guanyador segons s’estableixi en cada cas. A aquest efecte s’indicarà al guanyador el dia i l’hora aproximats del lliurament. El premi s’entregarà en el període màxim de 60 dies a comptar des del dia de la comunicació. En el cas que sigui impossible el lliurament per circumstàncies imputables al guanyador, aquest disposarà d’un termini addicional de 10 dies per reclamar el premi, després del qual perdrà qualsevol dret sobre el premi.

TERMINIS

S’establirà un termini per fer les trucades i/o enviar els missatges SMS o altres sistemes de participació per optar als premis. Aquest termini s’anunciarà a les emissores del Grup Flaix.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL i PUBLICITAT

El Grup Flaix disposarà dels drets de reproducció per qualsevol mitjà dels enregistraments fets pels concursants.

El guanyador es compromet a col·laborar amb el Grup Flaix en les activitats publicitàries i de promoció vinculades al concurs, sense rebre cap mena de contraprestació per aquest concepte.

El guanyador autoritza el Grup Flaix a utilitzar el seu nom i imatge en tot allò que faci referència al concurs.

En el supòsit que es tracti d’un concurs en el que es procedeixi al lliurament d’imatges per part del concursant a l’emissora, enviament o dipòsit de la imatge o imatges a un emplaçament donat aquest fet estarà garantit de les següents accions prèvies per part del concursant:

1.- el/s concursant/s mitjançant "el penjament de la foto" a la Web cedeix  els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública de l'obra fotogràfica i es posa a disposició la fotografia pel el temps (que duri el concurs) i per l' àmbit geogràfic necessari.

2.- el/s concursant/s serà sempre en tots els casos l'autor de la fotografia i garanteix que en el moment es que s'ha fet aquesta es comptava amb el consentiment de les  persones que apareixien en ella i que dona fé del consentiment d’aquests per a la participació en el concurs.

3.- el/s participant/s menors de 18 any manifesten tenir el consentiment patern o del seus tutors legals. Aquells que participen i que són menors de 18 anys, hauran d’enviar al correu electrònic concursos@grupflaix.cat còpia del document d’identitat del pare, mare o tutor legal amb un escrit d’autorització al concurs.

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El guanyador està obligat a facilitar les seves dades identificatives al Grup Flaix, la qual cosa suposa que accepta expressament la política de protecció de dades del Grup Flaix que s’especifica més endavant.

En el cas que el guanyador sigui menor d’edat, caldrà que l’assisteixi la persona que ostenti la seva representació legal i que doni la seva autorització tant per al lliurament del premi com per al tractament de les dades personals. Aquesta autorització haurà de ser per escrit, i haurà d’eximir el Grup Flaix de tota mena de responsabilitats, amb indicació de les dades personals tant del menor com de la persona que ostenti la seva tutela legal i adjuntant una fotocòpia dels documents d’identitat.

MISCEL·LÀNIA

La participació en el concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

L’ incompliment d’alguna d’aquestes bases suposarà l’exclusió del participant.

L'organització del concurs es reserva el dret a resoldre qualsevol eventualitat no especificada en aquestes bases.

La base de dades generada a partir d’aquest concurs és propietat de Grup Flaix SL, amb CIF B-61801635 i amb domicili a aquest efecte al Passeig de Gràcia, 55 de Barcelona. Com a titular, Grup Flaix SL és el responsable d’aquest fitxer i garanteix el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades, concretament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Grup Flaix SL disposa de les mesures de seguretat perquè, de la millor manera possible, es garanteixi la seguretat i confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal sotmeses a la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999. Les dades personals obtingudes seran incorporades a un fitxer automatitzat, la creació del qual ha estat degudament notificada davant de l’Agència de Protecció de Dades. La finalitat d’aquest fitxer és la realització del concurs, i posteriorment les dades recollides seran eliminades. L’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte del tractament de dades personals mentre duri el concurs enviant un missatge a grupflaix@grupflaix.cat.

Podràs saltar l'anunci en
Salta l'anunci
Privacitat i cookies
Aquest lloc web fa servir cookies que ens faciliten dades personals com ara dades associades a la teva navegació en el nostre lloc web. Si fas click a ACCEPTO tant nosaltres com els nostres partners podrem instal·lar cookies o accedir a informació no sensible del teu dispositiu amb l'objectiu de personalitzar continguts i publicitat, proporcionar funcionalitats a les xarxes socials i analitzar el nostre tràfic i audiències. Pots configurar l'ús que ens autoritzes a fer de les cookies clicant a CONFIGURA LES COOKIES.